Afkortingen

FTE: fulltime equivalenten

GGZ: geestelijke gezondheidszorg

niv: niveau

VVT: verpleeg- en verzorgingstehuizen

WJK: welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

WMD: welzijn en maatschappelijke dienstverlening