Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Arbeidsmarktproblematiek in Zorg en Welzijn

TNO en bureau HHM hebben, in opdracht van het landelijke onderzoeksprogramma AZW, verdiepend onderzoek gedaan naar de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, technologie en domotica in de sector zorg en welzijn.

Aanleiding voor het onderzoek was de Werkgeversenquête 2018. Naast een overkoepelend rapport is per branche een visual gemaakt met een aantal kerncijfers (zoals aantal medewerkers, deeltijdfactor, leeftijdsopbouw, duur van het dienstverband, ervaren werkdruk, agressie en verzuim) en een infographic met meer informatie (over vertrekredenen, vacatures, (oorzaken van) werkdruk, verzuim, technologie en domotica). Met deze informatie heeft u een benchmark voor uw eigen organisatie.

Noodzaak en richting

Het onderzoek bevestigt de noodzaak van verdere toepassing van technologie en de aanpak van verzuim, agressie en werkdruk. Ook worden er handvatten voor de aanpak hiervan gegeven. De aanbevelingen sluiten goed aan op de gerealiseerde samenwerking in de regio, de uitvoering van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) en de activiteiten van Utrechtzorg, en bieden een leidraad voor de prioritering en invulling van activiteiten en projecten.

Aantal aanbevelingen met bijpassende projecten

Om de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren beveelt het rapport aan om verkeerde verwachtingen bij leerlingen en (potentiële) medewerkers te voorkomen, nieuwe medewerkers goed op te vangen en te begeleiden, ontwikkel- en loopbaankansen te bieden en een veilige werkomgeving te realiseren. Utrechtzorg geeft hier op dit moment invulling aan via onder andere de Ik Zorg shop, het netwerkcafé en Jong RAAT.

Voor het verlagen van werkdruk wordt geadviseerd om dit thema bespreekbaar te maken, de autonomie van medewerkers te vergroten, te investeren in scholing en anders te roosteren. Het onderzoeksproject Wellbeing@work en het SectorplanPlus kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Voor het verlagen van agressie wordt aangeraden om dit thema bespreekbaar te maken, intervisie te organiseren, (verder) te investeren in fysieke veiligheidsmaatregelen en een vertrouwenspersoon aan te stellen. De Gezond & Zeker Regiodag op 11 mei sluit mooi aan op dit thema.

Het verminderen van werkstressoren (zoals agressie) en het vergroten van werkhulpbronnen (zoals steun van de leidinggevende) en persoonlijke hulpbronnen (zoals de aansluiting tussen skills en werk) kunnen bijdragen aan het verlagen van verzuim. Het project Sterk in je Werk is een mooi voorbeeld van het vergroten van persoonlijke hulpbronnen. De realisatie van combinatiebanen kan bijdragen aan het verlagen van werkstressoren.

Voor de verdere toepassing van nieuwe technologieën biedt het delen van kennis kansen. Ook het investeren in de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van technologie is wenselijk. Het project Digivaardigheden is een mooi voorbeeld hiervan.

Meer informatie

Een samenvatting van het rapport vindt u hier: samenvatting-rapport-azw-feb-2020.pdf

Het volledige rapport, de onderliggende documenten en de branche-specifieke documenten vindt u op de website van AZW.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie