RAAT Utrecht

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Utrecht

Utrecht en omgeving | Vacatures , Werkgelegenheid , Werknemers , Onderwijs , Mobiliteit

Op 28 juni 2017 bekrachtigden 30 Utrechtse zorg- en onderwijsorganisaties hun wederzijdse verantwoordelijkheid voor het oplossen van huidige en toekomstige tekorten voor zorgberoepen. Ze zetten een handtekening en hun schouders onder het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ). In een plan van aanpak zijn in 3 actielijnen ambities geformuleerd rondom opleidingsinstroom, behoud van medewerkers en anders organiseren. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie draagt bij aan de monitoring van de ambities.

Convenant SamUZ - 1014.43 KB
Actieplan SamUZ - 691.27 KB