Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

RAAT Gooi- en Vechtstreek

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties in de Gooi- en Vechtstreek organiseert Utrechtzorg het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In de regio zijn in 6 actielijnen de ambities geformuleerd.

De ambities hebben onder andere betrekking op het verhogen van de opleidingsinstroom / capaciteit, het vergroten van de instroom van jongeren, het ophogen van het opleidingsrendement en het tegengaan van ongewenste uitstroom. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie helpt bij het monitoren van deze ambities.

In het actieplan Gooi en Vechtstreek worden de krachten gebundeld om zo samen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn te komen. De tekorten zijn immers groot: de vraag naar personeel stijgt, terwijl het aanbod daalt. Actie is nodig! Blokkades worden hierbij opgezocht en benoemd, waardoor er nieuwe oplossingen bedacht kunnen worden. Speciale aandacht gaat onder andere uit naar het zorgen voor meer studenten en zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago, meer stageplaatsen door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld en meer inzet van talenten van medewerkers. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie en de prognose per arbeidsmarktregio gaan helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Daarnaast wordt ruimte geboden aan sociale en technologische innovatie om de zorg in de regio slimmer te organiseren. Utrechtzorg ondersteunt regionale werkgevers om de resultaten te behalen.

intentieverklaring-gooi-en-vechtstreek.pdf

 Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie