Wat is het dashboard?

Utrechtzorg verzamelt, duidt en verspreidt arbeidsmarktinformatie om zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere stakeholders te ondersteunen bij StrategischeĀ PersoneelsPlanning (SPP) en beleidsontwikkeling. Dit dashboard biedt relevante en actuele arbeidsmarktinformatie over Zorg en Welzijn in Utrecht en omgeving, Amersfoort en omgeving en Gooi- en Vechtstreek. U vindt op het dashboard (regionale) trends en ontwikkelingen in de Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Zo kunnen we als regio gericht interventies inzetten voor lange termijn vraagstukken.